Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดเทศบาล/สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมโครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (22 มิ.ย. 2559)  
ขอเชิญเที่ยวงานดอนประดู่นาวานสืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.25... (22 มิ.ย. 2559)  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 (21 มิ.ย. 2559)  
สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2558 (20 มิ.ย. 2559)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (20 มิ.ย. 2559)
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (20 มิ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดอนประดู่... (20 มิ.ย. 2559)
การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลให้ปฏิบัติราชการแทนประจำปีงบ... (09 มิ.ย. 2559)
การจัดการคัดแยกขยะด้วย 3 R (08 มิ.ย. 2559)
คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2012 (08 มิ.ย. 2559)
เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (08 มิ.ย. 2559)
การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (08 มิ.ย. 2559)
ผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาประจำปีพ.ศ.2559 (08 มิ.ย. 2559)
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี2558 (06 มิ.ย. 2559)
กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2558 (06 มิ.ย. 2559)
กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558 (06 มิ.ย. 2559)
กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 (06 มิ.ย. 2559)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2558 (06 มิ.ย. 2559)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3/2558 (06 มิ.ย. 2559)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/25558 (06 มิ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบล จำนวน 34 สาย (05 พ.ค. 2560)  
ขุดลอกลำห้วยระบายน้ำ สายหลังวัดดอนประดู่ - หนองเบื้องถ้วย (30 มี.ค. 2560)  
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2559 (30 มี.ค. 2560)  
สอบราคาจ้างขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 11 บ้านชายห้วย (29 ก.ย. 2559)
สอบราคาจ้างขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9 บ้านไทรพอน (29 ก.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประดู่หแม หมู่ที่ 5 (07 ก.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหารแพะ หมู่ที่ 8 (07 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางซ่อมผิวจราจรถนนหินคลุก สายควนเผยอ - ห้วยเรือ (19 ส.ค. 2559)
ประกาศสอบราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายหารแพะ หมูที่ 8 (18 ส.ค. 2559)
ก่อสร้างถนน คสล.สายประดู่หอม หมูที่ 5 (18 ส.ค. 2559)
ราคากลางถนน คสล.สายหารแพะ หมู่ที่ 8 (11 ส.ค. 2559)
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายประดู่หอม หมู่ที่ 5 (11 ส.ค. 2559)
ราคากลางปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 11 (11 ส.ค. 2559)
ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 7 (08 ส.ค. 2559)
ราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 20 สาย (08 ส.ค. 2559)
ราคากลางโครงการขุดบ่อน้ำตื้น จำนวน 4 บ่อ (08 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (03 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 (03 ส.ค. 2559)
ประกาศปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนประดู่ (21 มิ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไทรพอน ม.9 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพ... (22 ธ.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สินค้าOTOP (18 ต.ค. 2555)  
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageเทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th