Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี งบประมาณ 2564 (28 ธ.ค. 2564)  
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที... (22 พ.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ... (08 พ.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่น... (08 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน... (21 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (10 ก.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์จะรับสิทธิตามมาตรา 35 (12 ก.ค. 2564)
ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด (16 มิ.ย. 2564)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ... (28 เม.ย. 2564)
ประกาศ การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 สำหรับการจัดเก็บภาษี ... (19 ก.พ. 2564)
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2... (02 ก.พ. 2564)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) เพื่อ... (14 ม.ค. 2564)
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2563 (22 ธ.ค. 2563)
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (27 ต.ค. 2563)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ปร... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (11 ก.ย. 2563)
ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 (03 ก.ย. 2563)
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (02 ก.ย. 2563)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (27 ส.ค. 2563)
ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 2563 (06 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนกา... (19 พ.ย. 2564)  

กิจกรรมปล่อยปลา เพื่อรัก... (21 ก.ย. 2564)  

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัย... (11 พ.ค. 2564)  

การประชุมสภาสมัยแรกปี 256... (03 พ.ค. 2564)

โครงการลอยกระทงประจำปี พ.... (31 ต.ค. 2563)

ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวา... (13 ต.ค. 2563)

โครงการดอนประดู่นาวาน สืบ... (08 ต.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (26 ส.ค. 2563)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพั... (06 ส.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลั... (06 ส.ค. 2563)

เข้าร่วมตรวจประเมินประสิท... (29 ก.ค. 2563)

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเก... (28 ก.ค. 2563)

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพ... (04 มิ.ย. 2563)

เตรียมส่งมอบแอลกอฮอล์เจลท... (21 เม.ย. 2563)

ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอั... (10 เม.ย. 2563)

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "... (20 มี.ค. 2563)

งานซ่อมประปาหมู่ที่ 4 (20 มี.ค. 2563)

จัดทำหน้ากากผ้าหมู่ที่ 5 (18 มี.ค. 2563)

อบรมจัดทำหน้ากากผ้า (ครู ... (17 มี.ค. 2563)

กิจกรรมทำบุญสำนักงานและอบ... (09 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำ... (21 ต.ค. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (24 ส.ค. 2564)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) (21 ก.ค. 2564)  
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้้อรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอริคชนิด... (15 ก.ค. 2564)
ประกาศยกเลิกรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งชุดเ... (15 ก.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำ... (14 ก.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01 มิ.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำ... (21 เม.ย. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอ... (09 เม.ย. 2564)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคชนิดเครนสลิง พร้อมช... (19 มี.ค. 2564)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคชนิดเครนส... (02 มี.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (28 ก.พ. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำ... (13 ม.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-... (08 ม.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (24 ธ.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศ... (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายโหนดแถว (17 ธ.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโหนดแถว หมู่ ๗ (24 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนก... (04 พ.ย. 2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (13 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (21 ส.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (13 ก.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (27 มี.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่่อู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (21 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (14 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (18 ธ.ค. 2561)
รับสมัครโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งฯ (14 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (14 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (12 ก.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่... (19 ก.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表