Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2566


 
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วีดีโอการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) (15 ก.ค. 2567)  
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ... (04 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (31 พ.ค. 2567)  
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประ... (20 พ.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง กำหนดเรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่... (15 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนประดู... (15 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว (09 พ.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ภัยสุขภาพที่มาในฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567 (29 เม.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ต... (29 มี.ค. 2567)
มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) (29 มี.ค. 2567)
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567... (01 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านหัวควน - บ้านบางเตง อำเภอป... (22 ก.พ. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง กำหนดเรียกประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1... (21 ก.พ. 2567)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนประดู... (21 ก.พ. 2567)
ความคืบหน้าการส่งมอบภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำโครงการฝายน้ำล้นคลองช้... (05 ก.พ. 2567)
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก็บภาษีป้ายนอกสถานที่ (จัดเก็บที่บ้าน) ประจำปี 2567 (01 ก.พ. 2567)
ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น... (16 ม.ค. 2567)
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.... (09 ม.ค. 2567)
แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.... (09 ม.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วม (04 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เ... (26 มิ.ย. 2567)  

ออกหน่วยจัดเก็บภาษีเคลื่อ... (06 มิ.ย. 2567)  

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็... (05 เม.ย. 2567)  

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ขับข... (05 เม.ย. 2567)

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็... (04 เม.ย. 2567)

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมแ... (22 มี.ค. 2567)

กิจกรรมมหาดไทยปักธงประกาศ... (22 มี.ค. 2567)

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู... (21 มี.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์ ธนาคารขยะ เ... (06 มี.ค. 2567)

การขับเคลื่อนนโยบายไม่รับ... (28 ก.พ. 2567)

ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดเก... (01 ก.พ. 2567)

เทศบาลตำบลดอนประดู่ ติดต... (25 ม.ค. 2567)

ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังค... (22 ม.ค. 2567)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่... (09 ม.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าร... (04 ม.ค. 2567)

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้... (11 ธ.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์ อัตราการจัด... (11 ธ.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินแ... (11 ธ.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินแ... (11 ธ.ค. 2566)

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าร... (30 พ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท... (21 พ.ค. 2567)  
ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.58-016 สายไทรพอน... (03 พ.ค. 2567)  
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่... (03 พ.ค. 2567)  
ร่างประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... (26 เม.ย. 2567)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.58-0... (24 เม.ย. 2567)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่ ขนาดห้องประชุม 8 x 2... (22 เม.ย. 2567)
ร่างประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศ... (11 เม.ย. 2567)
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่ ขนาดห้องประช... (05 เม.ย. 2567)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (04 เม.ย. 2567)
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (04 เม.ย. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุด... (29 มี.ค. 2567)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (28 มี.ค. 2567)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (22 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ... (21 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดํู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ... (21 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกล... (20 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกล... (18 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ก... (14 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง... (01 มี.ค. 2567)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 44... (21 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (21 ก.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (19 ก.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (26 มิ.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหามาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (02 มี.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (21 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (13 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่่อู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ... (25 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (21 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (14 ม.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (18 ธ.ค. 2561)
รับสมัครโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือรับโอนข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งฯ (14 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (14 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (12 ก.ย. 2560)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่... (19 ก.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th