Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางวัชรา จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางวรรณา สุขสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางเนตรนภา เกสโร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Responsive image
Responsive image
นางสุดา เพชรขวัญ
ครู ศดว.หัวควน
Responsive image
นางวรรณา ยิ้มแก้ว
ครู ศดว.ควนเผยอ
Responsive image
น.ส.สิริกร สุขนุ่น
ครู ศพด.บ้านดอนประดู่
Responsive image
นายอำนาจ ปลื้มภะวัง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศดว.หัวควน
Responsive image
Responsive image
น.ส.วันเพ็ญ นวลชาย
ครู ศพด.บ้านดอนประดู่
Responsive image
นางสุภา แจ้งกระจ่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศดว.หัวควน
Responsive image
นางพะเยาว์ หนูโหยบ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศดว.หัวควน
Responsive image
นางสมหมาย เอียดประพาล
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านดอนประดู่
Responsive image
นางสาวสุดารัตน์ ทองศรีดำ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศพด.บ้านดอนประดู่
Responsive image
นางสายสุณี พรหมแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศดว.ควนเผยอ
Responsive image
นางสุณี ถิ่นแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศดว.ควนเผยอ
Responsive image
น.ส.เรวดี ขาวแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ศดว.ควนเผยอ

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th