ยืนยัน เดือนนี้ต่างจังหวัดได้วัคซีน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย สถานะเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ใช้ไปแล้ว 80-90% ระบุเดือนนี
"หมอโอภาส" คาด เริ่มฉีดวั
อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำ กระจายวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ของสหรัฐฯ กระจายฉีดให้ 4 กลุ่ม