โควิด-19 จบเมื่อไหร่? ต้องฟัง อ.ลัก
โควิด-19 มีวันจบ อ.ลักษณ์ ราชสีห์ทำนายดวงเมืองปี 2565 ถึงโรคระบาด
รีบเช็ก "พูดไม่ชัด พูดช้า พูดไ
กรมการแพทย์ เผยอาการ พูดไม่ชัด พูดช้า พูดไม่ออก เป็นอาการแสดงความผิดปกติของระบบประสาท