Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนประดู่ มีรถประจำทางวิ่งผ่านสายหาดใหญ่ - ปากพะยูน โดยวิ่งผ่านหมู่ที่  ๓ , ๔ , ๖ , ๗ , ๑๑ นอกเหนือจากนั้นยังมีรถไฟวิ่งผ่าน 
หมู่ที่ ๙, ๑๐ โดยมีจุดหยุดรับ - ส่ง ผู้โดยสาร ตรงป้ายหยุดรถที่ ป้ายควนเผยอ
    
การไฟฟ้า
     ประชากรได้ใช้กระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือน
     
แหล่งน้ำ
     ประชากรมีน้ำประปาใช้ ๑,๓๖๗ ครัวเรือน มีคลอง ๖ สาย สระน้ำ ๑ แห่ง ประปาหมู่บ้าน ๙ แห่ง บ่อบาดาล ๙ แห่ง บ่อน้ำตื้น ๓๑ แห่ง


เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th