Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ต.ค. 2564
ถึง
30 พ.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีบงประมาณ 2564
24 ส.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 ก.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
15 ก.ค. 2564
ถึง
15 ส.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศยกเลิกรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค ชนิดเครนสลิง พร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน
15 ก.ค. 2564
ถึง
15 ส.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้้อรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอริคชนิดเครนสลิง พร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
14 ก.ค. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีบงประมาณ 2564
01 มิ.ย. 2564
ถึง
30 มิ.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21 เม.ย. 2564
ถึง
21 พ.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีบงประมาณ 2564
09 เม.ย. 2564
ถึง
23 เม.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคชนิดเครนสลิง พร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
19 มี.ค. 2564
ถึง
26 มี.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคชนิดเครนสลิง พร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th