Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ฐานข้อมูลต่างๆ
ฐานข้อมูลต่างๆ
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.พ. 2568
ถึง
10 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง คสล. พร้อมดาดคอนกรีตหน้า - หลังสายดอนประดู่ - ควนเผยอ หมู่ที่ 4, 10 พร้อมดาดคอนดรีต หน้า - หลัง ความยาว 80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567
ถึง
10 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.58-016 สายไทรพอน - คลองช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนประดู่ กว่าง 4 เมตร ยาว 1,850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 7,400 ตรารางเมตร เทศบาลตำบลดอนประดู่ ฯ
05 เม.ย. 2567
ถึง
10 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนประดู่ ขนาดห้องประชุม 8x20 เมตร
04 เม.ย. 2567
ถึง
04 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
04 เม.ย. 2567
ถึง
04 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 มี.ค. 2567
ถึง
09 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1184 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567
ถึง
28 มี.ค. 2567
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
22 มี.ค. 2567
ถึง
22 มี.ค. 2567
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
21 มี.ค. 2567
ถึง
09 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดํู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2567
ถึง
09 เม.ย. 2567
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขยทะเบียน กข 8711 พัทลุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th