Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางสาวนันทิยา มีบุญ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายทวี มีพัฒน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
จ่าสิบตำรวจประยูร เพ็ชรรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Responsive image
น.ส.นันทิตา แสงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
น.ส.สุขุมา สุขานคร
นิติกรชำนาญการ
Responsive image
นางญานิศา เกิดเอียด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นายนคร ทองคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นางสาววรรณา ขุนเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายวิทยา เมืองทัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Responsive image
นายประยุทธ ชูเย็น
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายประพล นวลพรหม
ภารโรง
Responsive image
นายสุวิท พรหมสังคหะ
คนงาน
Responsive image
นายประวิทย์ ไชยศรี
คนงาน
Responsive image
นายนิวัฒน์ ทองเจือ
คนงาน

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th