Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

     สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรขึ้นกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย

ข้อมูลทรัพยากรด้านการเกษตร
     ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลดอนประดู่ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวจำแนกเป็นข้าวนาปี ประมาณ ๘,๗๐๐ ไร่ ข้าวนาปรัง ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ ยางพารา ๖,๗๕๐ ไร่ ไม้ผล ๕๒ ไร่ ไม้ยืนต้น ๖๓๐ ไร่ พืชผัก ๓๐ ไร่ พืชไร่ ๑๐ ไร่ ประมง ๕๐ ไร่ ปศุสัตว์ ๑๒๕ ไร่ และอื่น ๘,๐๖๔ ไร่
     พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก คือ ข้าวเล็บนก ข้าวขาวบางแก้ว ข้าวสังหยด และข้าวไอ้เฉี้ยง  

หน่วยธุรกิจ
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนประดู่ ได้แก่
     - โรงอิฐ  
     - ปั้มน้ำมัน 
     - โรงสีข้าว 
     - ร้านวัสดุก่อสร้าง 
     - ฟาร์มไก่ 
     - เหล็กดัด 
     - คลินิก  
     - ร้านท่อไอเสีย 
     - ร้านคอมพิวเตอร์ 
     - ร้านเสริมสวย 
     - ศูนย์บริการล้าง อัด ฉีด
     - ร้านค้า
     - ฟาร์มหมู  
     - กระจกอลูมิเนียม 
     - โรงกลั้นเหล้า 
     - ร้านอาหาร  
     - ร้านซ่อมแอร์ 
จำนวน ๑ แห่ง
จำนวน ๕ แห่ง
จำนวน ๓ แห่ง
จำนวน ๓ แห่ง
จำนวน ๑ แห่ง
จำนวน ๑ แห่ง
จำนวน ๓ แห่ง
จำนวน ๑ แห่ง
จำนวน ๒ แห่ง
จำนวน ๔ แห่ง
จำนวน ๑ แห่ง
จำนวน ๕๒ แห่ง
จำนวน ๔ แห่ง
จำนวน ๑ แห่ง
จำนวน ๖ แห่ง
จำนวน ๓ แห่ง
จำนวน ๑ แห่ง


เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th