Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

04 มิ.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563

21 เม.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ เตรียมส่งมอบแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนประดู่

10 เม.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

20 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ งานซ่อมประปาหมู่ที่ 4

18 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ จัดทำหน้ากากผ้าหมู่ที่ 5

17 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ อบรมจัดทำหน้ากากผ้า (ครู ก)

09 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผูู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2563

09 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมพนักงานเทศบาล

06 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ อบรมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19)

28 ก.พ. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th