Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ส.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนประดู่

06 ส.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุงตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนประดู่

29 ก.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ เข้าร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปี พ.ศ. 2563

28 ก.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

04 มิ.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563

21 เม.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ เตรียมส่งมอบแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนประดู่

10 เม.ย. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

20 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ งานซ่อมประปาหมู่ที่ 4

18 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ จัดทำหน้ากากผ้าหมู่ที่ 5

17 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ อบรมจัดทำหน้ากากผ้า (ครู ก)

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th