Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ เชิญชวนนักกีฬา นักกีฬาพัทลุงเกมส์และเสกักเกมส์และนักท่องเที่ยวทั่วไป ท่องเที่ยวจุดชมวิวเลเหวน บ้านหัวควน

21 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ชาวพัทลุง ยินดีต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ติดตามร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "พัทลุงเกมส์ " ครั้งที่ 37

01 มิ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ลงพื้นที่ สำรวจปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลดอนประดู่

26 เม.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคราชการ ภาคีเครือข่าย พร้อมด้วยตัวแทนของพี่น้องประชาชนตำบลดอนประดู่ ร่วมนำเสนอผลงานที่เกิดจากการร่วมกันคิดประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อส่งเข้าประกวดอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี พ.ศ. 2565

25 มี.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" และกีฬาอาวุโส "เสกักเกมส์"

26 ม.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

07 ม.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

19 พ.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น : กิจกรรมพิธีกรรมบูชาและขอขมาพระแม่คงคา เนื่่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 ก.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ กิจกรรมปล่อยปลา เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นเมือง ณ หารอ่างทอง ทต.ดอนประดู่

10 ก.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ มอบทรายอะเบทและผลิตภัณฑ์กำจัดยุงลาย

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th