Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคลากร
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ก.พ. 2566
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 ก.พ. 2566
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy)

09 ม.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนประดู่

09 ม.ค. 2566
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ทต.ดอนประดู่ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

16 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมจัดทำแผนงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนประดู่

13 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนประดู่

09 ธ.ค. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนประดู่ เพื่อพิจารณาแผนการดูแลรายบุคคล สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลดอนประดู่

24 พ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

08 พ.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประมวลภาพงานลอยกระทง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2565

28 ก.ย. 2565
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ วันพระราชทานธงชาติไทย

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th