Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 พ.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น : กิจกรรมพิธีกรรมบูชาและขอขมาพระแม่คงคา เนื่่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 ก.ย. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ กิจกรรมปล่อยปลา เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นเมือง ณ หารอ่างทอง ทต.ดอนประดู่

11 พ.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 พ.ศ. 2564

03 พ.ค. 2564
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ การประชุมสภาสมัยแรกปี 2564

31 ต.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ โครงการลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2563

13 ต.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563

08 ต.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ โครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ 15

26 ส.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปี พ.ศ. 2563

06 ส.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนประดู่

06 ส.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุงตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนประดู่

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ : 
saraban-donpradoo@lgo.mail.go.th
Powered By donpradoo.go.th