Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ก.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชาสัมพันธ์การสำรวจคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์จะรับสิทธิตามมาตรา 35
16 มิ.ย. 2564 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
28 เม.ย. 2564 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564
19 ก.พ. 2564 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศ การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
02 ก.พ. 2564 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
14 ม.ค. 2564 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
22 ธ.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ. 2563
27 ต.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
19 ต.ค. 2563 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนประดู่ ประจำปีงบประมาณ 2563
03 ก.ย. 2563 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ขอเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th