Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 พ.ย. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภททั่วไปเปลี่ยนเป็นประเภทวิชาการ
30 ต.ค. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภททั่วไปเปลี่ยนเป็นประเภทวิชาการ
30 ต.ค. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์และระเบียบกับการสอบ
01 ต.ค. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดอนประดู่
12 ก.ย. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเปลี่ยนเป็นประเภทวิชาการ
21 มิ.ย. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ผลทดสอบน้ำประจำปี 2562
05 มิ.ย. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ข้อมูลเชิงสถิติของการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
10 เม.ย. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ รายงานผลตรวจสอบของสตง.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
19 มี.ค. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั่้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
01 มี.ค. 2562 พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประกาศเทศบาลตำบลดอนประดู่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th