Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนประดู่
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
Responsive image
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  ณ เทศบาลตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยนายจรัญ จันทร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลดอนประดู่ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคราชการ ภาคีเครือข่าย พร้อมด้วยตัวแทนของพี่น้องประชาชนตำบลดอนประดู่ ร่วมนำเสนอผลงานที่เกิดจากการร่วมกันคิดประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อส่งเข้าประกวดอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี พ.ศ. 2565  โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม และการประเมินผลความพึงพอใจในโครงการดังกล่าวว่าได้รับผลประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใด พร้อมพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆไป
   
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2565