Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี
แผนดำเนินงาน
แผนติดตามประเมินผลแผนประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการเรื่องทุจริต
คู่มือร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติประจำปี
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Facebook
E-SERVICE
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ งานซ่อมประปาหมู่ที่ 4

18 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ จัดทำหน้ากากผ้าหมู่ที่ 5

17 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ อบรมจัดทำหน้ากากผ้า (ครู ก)

09 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผูู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2563

06 มี.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ อบรมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19)

28 ก.พ. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

25 ก.พ. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม(นางวรวรรณ ชิตอรุณ)

18 ก.พ. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ โครงการค่ายกลางวัน (Day Camp)

17 ม.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ โครงการดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ 14

15 ม.ค. 2563
พัทลุง ปากพะยูน ทต.ดอนประดู่ ประชุมเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เทศบาลตำบลดอนประดู่

เลขที่ 186 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074-610715  โทรสาร : 074-610716  อีเมล์ :
 admin@donpradoo.go.th
Powered By donpradoo.go.th